Deli Meat

8lb  Pickle Loaf

6lb Morrell Liver Cheese

8lb Hormel Ham & Cheese

11lb Wrights Party Ham

10lb Hormel Chopped Ham

7lb    Holly BBQ Loaf

10lb  Holly Bologna

6.5lb Holly Cooked BBQ Ham

13lb Bryan Beef Bologna

2-9lb Bryan Deli Roast Beef

2-9lb Bryan Cajun Turkey Breast

2-9lb Smoked Turkey Breast

2-11lb Farmland Boneless Ham

25lb Cedar Hollow Whole Ham